İnsan Yayınları’ndan Kitaplar


Eklenme Tarihi 05.11.2018 00:00:00


Bu haftaki eserlerimiz İnsan Yayınları’ndan.

Son çıkan kitaplardan bazılarına geçmeden önce, yayıncılığı bir emanet olarak kabul edip, İslam kültür ve medeniyetinin başucu kitaplarını yayınlamayı ilke edinen ve aramızdan 2016 Nisan’ında ayrılan merhum İlhan Akıncı’nın ruhuna bir Fatiha sunalım.

İlk eser, “Hıristiyan Kültürü ve Hadisler” ismini taşıyor. Prof. Dr. Özcan Hıdır’ın bu çalışması sahasında bir ilk.

Kitabın tanıtımında şöyle deniliyor:

Hadislerin, İnciller (kanonik-sinoptik-apokrif) ile karşılaştırılması, İslam ülkelerinde bugüne kadar ihmal edilmiş oldukça önemli bir konudur.

Özellikle tefsir-tarih kitaplarında yer alıp “İsrailiyyat-Mesîhiyyat” olarak adlandırılan rivayetlerin tetkikine dair İslam dünyasında pek çok çalışma yapılmışsa da, meseleyi arka plan bilgileriyle inceleyen ilmî mesailer son derece azdır.

“Hıristiyan Kültürü ve Hadisler/Zühd Hadisleri-Literatürü Özelinde” başlığını taşıyan bu çalışmada, kavramsal çerçeve metodu ve kaynaklarına dair bilgi ve değerlendirmeler yer almakta.

Giriş bölümünden sonra ana hatlarıyla Hıristiyanlık tarihi, kutsal kitapları ve Arap Yarımadasındaki Hıristiyanların kutsal kitap, mabed-manastır ve Hz. Peygamber ve ilk Müslüman nesillerle ilişkisini; Kur’an, Hz. Peygamber ve genel anlamda Hıristiyan kültürünün hadislere etkisi iddialarını; farklı perspektifler, problemler, sebepler, alanlar ve iddialar bağlamında inceleyen önemli bir eser.

İkinci eser ise İslam Medeniyetinin Geleceği ismini taşıyor.

Yazarı, Ziyaüddin Serdar. Kitabın ilginç bir daveti var! “İşleri aktif olarak değiştirme davetiyesi” deniliyor ve söz şöyle ilerliyor:

“Müslüman birey ve toplumlardan olumlu değişimi başlatabilecek tek alan olan alternatif gelecekleri keşfetmelerini, kendi kaderlerini; umutları, arzuları, değerleri ve kuralları çerçevesinde şekillendirmek adına, içinde bulundukları anda hareket etmelerini rica ediyor.

Kitabın hedeflerinden birisi de dinamik ve gelişen bir İslâm medeniyeti inşa etmek için taslak plan önermektir.

Medeniyetler kendi temel kavramsal fikirleri üzerinde yükselir. Bir medeniyeti ayakta tutup ileriye iten de bu kavramların, prensiplerin ve fikirlerin bütünlüğüdür.

Bugün Müslümanlar İslâm’ın temel kavramlarına ciddi anlamda bağlı olsalar da, bunların anlamları ne kadar biliniyor?

Uygulanabilir, dinamik bir İslâm medeniyetini yeniden inşa etmek için bu kavramları kullanmaya devam etmeli, çok katmanlı zengin içeriklerini yeniden keşfetmeli ve 21. yüzyılda Müslüman olmanın ne demek olduğuna dair güncel bir sentez geliştirmeliyiz”.

Üçüncü eser ise Savaş Ş. Barçkin’e ait ve “Bir Kutlu Sefer” adını taşıyor.

Tasavvufu tarif etmek, anlatmak ve tabi yaşamak, ciddi bir “meleke disiplini”ister. Tasavvuf duran değil hareket eden bir ahlak okuludur.

Savaş Ş. Barçkın “Bir Kutlu Seferi” şöyle tarif ediyor:

“Kulu dünyadan çözmek, sonsuza bağlamak” demektir. Tasavvufun gönüllere, hayata medeniyete vurduğu mühür anlatılıyor”.

Eserler hakkında: İnsan Yayınları: 

0212- 249 55 55Copyright © İnsan Yayınları 2014