İbrahim Kalın'ın Ben, Öteki ve Ötesi kitabı çıktı


Eklenme Tarihi 30.08.2016 00:00:00


Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın’ın "Ben, Öteki ve Ötesi" isimli eseri modern zamanların hakim ötekileştirme eylemini sorguluyor.

İbrahim Kalın'ın "Ben, Öteki ve Ötesi" isimli eseri yayınlandı. İnsan Yayınları’nın bu ay yayınladığı kitaplardan biri olan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’ın Ben, Öteki ve Ötesi isimli eseri İslam-Batı ilişkileri tarihine giriş alt başlığını taşıyor.

İbrahim Kalın'ın Ben, Öteki ve Ötesi kitabı yayınlandı

KİTAP HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Kitap hakkında Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç’ın değerlendirmesi şöyle: “Geleneksel diyalektikte, “İsteseydim sizi tek bir millet yapardım...” ilahi fermanının karşıt anlamını yakalama gereği olarak öteki ile beraber var olmanın yolları aranırdı. Öteki denilen şey ezilip yok edilecek bir şey değil ancak kendisi ile yarışılacak bir şeydi.

MODERN ZAMANIN HAKİM ÖTEKİLEŞTİRME EYLEMİNİ SORGULUYOR

“Âdem’in çocukları birbirinin uzvu gibidir” diyen Sa’di ve “Varlığı bilmeden kendini bilemezsin. Ve varlığı bilmek Tanrı’nın kendi eseriyle cilveleşmesinin yollarını bilmekse, o zaman Ben-idraki bizi varlığa, varlık bizi Tanrı’ya, Tanrı da bizi tekrar ben’e geri getirir. Kendine geri dönen ben de artık sıradan bir ben değildir. Zira o, “büyük varlık dairesini” kat ederek kendine geri dönmüş bir öznedir artık” diyen üzerine tez yaptığı Sadra gibi bilgelerden aldığı ilhamla Dr. Kalın geleneksel ontolojinin karşısında yer alan modern zamanların hakim ötekileştirme eylemini sorgulamaktadır.

MÜSLÜMAN'IN ÖTEKİLEŞTİRİLMESİ

Bürokrasideki yoğun işlerin Kalemini ve Tezenesini soğutmasına hiçbir zaman izin vermemiş değerli kardeşim İbrahim Kalın’ın modern ötekileştirmenin aynı zamanda yok etmek haline gelmesi sürecini özellikle Müslüman’ın ötekileştirilmesi eylemi üzerinden okuyan bu mühim çalışmasını herkese tavsiye ederim.”Copyright © İnsan Yayınları 2014