• cat

    İmam Maturidi'nin Alemin Ontolojik Yapısı Hakkında Filozofları Eleştirisi

    Tahir Uluç

İmam Maturidi'nin Alemin Ontolojik Yapısı Hakkında Filozofları Eleştirisi

Tahir Uluç

Màturîdî’nin fiilin kıdem ve hudûsuna ilişkin yapmış olduğu semantik ve lojik açıklama ve tartışmalar başta olmak üzere àlemin hàdis olduğunun ispatında ve kadîm olduğu iddiasının reddinde kurguladığı argümanlar –hiç abartısız– Gazàlî’nin Tehàfüt’ündeki argümanlardan hem kemiyet hem de keyfiyet olarak aşağı değildir. Bizim bu kıyaslamaları yapmaktaki amacımız, İslam felsefî düşüncesinin hem kendisinin hem de eleştirisinin tarih yazımının gözden geçirilmesini teklif etmektir. Màturîdî’nin bu ç...

20,00

FİYATI

9789755748542

ISBN

Ciltsiz

KAPAK TÜRÜ

2. Hamur

KAĞIT TÜRÜ

192Sf.

SAYFA SAYISI

Màturîdî’nin fiilin kıdem ve hudûsuna ilişkin yapmış olduğu semantik ve lojik açıklama ve tartışmalar başta olmak üzere àlemin hàdis olduğunun ispatında ve kadîm olduğu iddiasının reddinde kurguladığı argümanlar –hiç abartısız– Gazàlî’nin Tehàfüt’ündeki argümanlardan hem kemiyet hem de keyfiyet olarak aşağı değildir. Bizim bu kıyaslamaları yapmaktaki amacımız, İslam felsefî düşüncesinin hem kendisinin hem de eleştirisinin tarih yazımının gözden geçirilmesini teklif etmektir. Màturîdî’nin bu çalışmada ele almayacağımız nübüvvet, nefs, ahiret ve siyasetle ilgili olarak “resmî” Meşşàî felsefenin –kendisinin neredeyse filozoflarla özdeşleştirdiği Bàtıniyye ve Karàmita’ya nispet ederek– eleştirdiği görüşlerini dikkate aldığımızda Fàràbî ve İbn Sînà’nın bu meselelerle ilgili öncülük ve özgünlüğüne dair algı ve değerlendirmelerin radikal bir gözden geçirmeye ihtiyaç duyduğu görülecektir. Yine İmàm’ın àlemin hudûsu-kıdemi tartışmalarında filozoflara yönelttiği eleştiriler, mütekellim ve fakîhlerin felsefeye yönelttiği eleştirilerin sanıldığından daha eski olma ihtimalini güçlendirmektedir.